روانشناسیزوج درمانی

زوج درمانی

زوج درمانی نوعی روان درمانی است که در آن یک درمانگر با تجربه بالینی به زوجین کمک می کند، بیشتر اوقات با استفاده از انواع مداخلات درمانی به دو شخص درگیر در یک رابطه عاشقانه کمک می کند تا بینشی در رابطه خود، حل تعارض و بهبود رضایت از روابط داشته باشند. اگرچه ممکن است عمل زوج درمانی بسته به گرایش نظری درمانگر متفاوت باشد، همه زوج های درمانی تمایل دارند عناصر کلی زیر را در بر گیرند:

  • تمرکز بر یک مشکل خاص (یعنی مشکلات جنسی، اعتیاد به اینترنت، حسادت)
  • مشارکت فعال از طرف درمانگر در معالجه خود رابطه، بجای هر یک از افراد به طور جداگانه
  • مداخلات متمرکز بر راه حل، تغییر در اوایل درمان
دکمه بازگشت به بالا