روانشناسیمشاور تحصیلی

مشاور تحصیلی

مشاور تحصیلی کیست؟

مشاور تحصیلی بهترین فردی است که قادر به ارائه راه حل های علمی برمبنای سختی دروس و مقاومت ذهنی دانش آموزان است، شخصی که در دوران تحصیلات دانشگاهی خود با اصول و نحوۀ انجام مشاوره و راهنمایی تحصیلی آشنا شده و  با کوله باری از علم و تجربه آماده است تا میزان موفقیت، توان و پیشرفت تحصیلی مراجعین خود (که غالبا دانش آموزان هستند) را ارتقا بخشد.

دکمه بازگشت به بالا