روانشناسیمشاور خانواده

مشاور خانواده

هر گاه یک مرد و یک زن تصمیم به ازدواج و گذراندن باقی عمر با یکدیگر می گیرند، یک خانواده تشکیل می شود. خانواده در ادامه با پرورش فرزندانی در دامان پر مهر خود تکمیل شده و به بلوغ می رسد. هر یک از اعضای خانواده به واسطه ی همزیسیتی و محبتی که منشا گرفته از هسته ی خانواده است، رابطه عاطفی و اجتماعی عمیقی با دیگر اعضا دارد. این روابط به قدری مهم است که تاثیر زیادی بر سلامت روان و شخصیت اجتماعی افراد می گذارد. اما همین ارتباط عمیق زمانی که پر تنش و خالی از محبت باشد، می تواند باعث بروز ناراحتی و مشکلات جدی برای هر یک از افراد شود. به همین دلیل باید به کوچک ترین مشکلات یک خانواده توجه شود و برای بهبود آن اقدامات لازم انجام شود.

دکمه بازگشت به بالا