مقالات توانبخشی

چند تمرین ساده جهت تند خوانی

نکات برگزیده مطلب
  • دانش قدرت است
  • در آینده ممکن است
  • طرفداران تیم های هیبز و رز کانتی در فینال
  • نکته روز : دوباره همان مرد
  • طرفداران تیم های هیبز و رز کانتی در فینال
  • اسپیث در خطر از دست رفتن

خوانی بجای واژه خوانی باعث افزایش سرعت مطالعه می شود.

2) حرکت چشم:
برای عادت دادن چشم به نحوه ی درست حرکت چشم ها در مطالعه، الگوی زیر را بخوانید. چشمان خود را بر روی هر یک از علامت ها متوقف سازید و بعد از یک توقف کوتاه بلافاصله به علامت بعدی نگاه کنید. بین علامت ها، یا به هنگام حرکت از یک سطر به سطر دیگر، چشمان خود را در هیچ جا به جز بر روی علامت ها متوقف نسازید. سر خود را تکان ندهید، در صورت لزوم، به کمک دست های خود، سر خود را ثابت نگاه دارید. به تندی حرکت کنید، و با سرعت یکنواخت پیش بروید. این سرعت در غلبه بر حواسپرتی و مشکل حاصل از حرکت سریع چشم از عبارتی به عبارت دیگر به عنوان کاری که تازگی دارد به شما کمک خواهد کرد. پیش از هر بار مطالعه، این تمرین را به منظور گرم شدن برای مطالعه، دوبار انجام دهید.

3) تمرین مربوط به دامنه ی دید

خطوط زیر را بخوانید و سعی کنید بر روی هر «عبارت» چشم خود را فقط یک بار متوقف سازید. سعی کنید تمامی کلمات هر عبارت را ببینید و معانی آن را درک کنید. برای جلوگیری از نگاه کردن به یک یک کلمات به طور جداگانه، نگاه خود را به نقاط وسط کلمات بدوزید. این تمرین را دو سه بار در روز، برای چند روز ادامه دهید. در هر بار تمرین، مطالب را یک بار برای کسب معانی و بار دیگر افزایش میدان دید بخوانید.
یـ ک… روز بعد… از ظهر یـ ک… دختر بچه

به خانة … فیـ لیـ پ نزدیـ ک … شد. او در … بازوهای خود

یـ ک چیـ ز… سنگیـ ن حمل… می کرد او… از دیـ دار شخصی … که

برای… دیـ دنش آمده … بود خیـ لی وحشت … کرد.

و بالاتر … از ترسش نگرانی … او در…باره چیـ زی … بود

که در … بازوانش قرار… داشت دختر… در آنجا
خیـ ره… ایستاد مثل… یـ ک پرنده آماده … برای پرواز… بود

 

4) تمرین مربوط به خط منقسم:

صفحات کتاب خود را، با کشیدن دو خط عمودی در وسط صفحات، به سه بخش مساوی تقسیم کنید. بهتر است یک کتاب داستان ساده را انتخاب نمایید. بعد، صفحات را طوری بخوانید که چشمان شما در هر سطر فقط سه بار، آن هم در وسط قسمت های سه گانه توقف کند. هدف این است که حرکت منظم چشم خود را بر روی صفحات تمرین کنید.

 

5) عبارت خوانی از طریق دسته کردن کلمات:

در پاراگراف زیر کلمات به صورت گروه هایی از کلمات که هر گروه حاوی یک مفهوم به خصوص هستند دسته بندی کنید. هنگام مطالعه، به تمامی کلمات محدود شده در داخل خطوط نگاه کنید، ولی به هیچ یک از کلمات به تنهایی نگاه نکنید. سعی کنید تا بدون توجه به یکایک کلمات معنی نهفته در هر یک از این گروه کلمات، یعنی کل عبارت ها را، درک کنید. بدین طریق این پاراگراف را چندین بار بخوانید و هر بار سرعت خواندن خود را افزایش دهید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا بتوانید به سرعت معنی عبارت ها را بفهمید و چشمتان به راحتی از روی خطوط حرکت کند.

[به هنگام عبارت خوانی] [باید به خاطر داشته باشید] [که عبارات در غالب اوقات] [کوچکترین واحدهای معنی هستند] [که شایسته وقت و توجه شما می باشند.] [یک کلمه وقتی] [رابطه اش با کلمات دیگر اطراف آن] [مشخص شود] [دارای معنی است.]

#تند_خوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا